LOGO CIMBALFEST 2017
ZÁHLAVÍ CIMBALFEST 2017

POROTA I. - II. KATEGORIE

Fotka uživatele Raduš Weishab.  Fotka uživatele Raduš Weishab.   Fotka uživatele Raduš Weishab.  Fotka uživatele Raduš Weishab.  Fotka uživatele Raduš Weishab.

   JANA VÖRÖŠOVÁ    ĽUDMILA TRIČÁKOVÁ          ORSOLYA SZABÓ                        PETR SPĚVÁK                    JIŘÍ GUŽÍK

   předsedkyně poroty

 

JANA VÖRÖŠOVÁ (předsedkyně poroty) studovala skladbu na Pražské konzervatoři, poté pokračovala ve stejném oboru na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvovala roční stáž na Koninklijk Conservatoire Brussel, kde se seznámila nejen s nejmodernějšími technologiemi elektronicky zpracovávaného zvuku, ale i nejrůznějšími analyzačními metodami. Zúčastnila se workshopů známých soudobých skladatelů a pravidelně navštěvovala hodiny předních belgických pedagogů. Absolvovala tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Spolupracuje s orchestrem Berg, Duncan Institutem, sdružením Roztoč, Nederlands Blazers Ensemble, Nanohach aj. Byla členkou Pražského katedrálního sboru, který se zaměřuje zejména na hudbu renesance a baroka. Její skladby byly hrány na festivalech Contempuls (ČR), Forfest (ČR), Pražské premiéry (ČR), Orfeo (SR), Festival Citta di Castello (IT), Festival Calliopé (FR), Présance (FR), Wein modern (Aus). Je zakladatelkou spolku Tušení, které pořádá kulturně vzdělávací aktivity, koncerty, představení, semináře. V cimbálovém světě není nováčkem, nejprve se na něj začala soukromě učit, poté se rozhodla, že bude s cimbalisty spolupracovat zejména na poli skladatelském (4 haiku pro cimbál a orchestr, 2011) a pedagogickém (na Letních cimbálových kurzech vedla hodiny Nové hudby). Ani na MFC není nováčkem, do poroty již zasedla v roce 2011.

ĽUDMILA TRIČÁKOVÁ vystudovala hru na klavír a následně i cimbál na konzervatoři v Košicích u profesorů Márie Dravecké a Juraje Helcmanovského. Poté své vzdělání rozšířila o hudební pedagogiku na Univerzitě Mateja Belu v Bánské Bytrici. Jako cimbalistka působila v mnoha folklórních souborech (Čarnica, Dargov, Železiar, Omladina). V současné době vyučuje cimbálové hře na Soukromé hudební a dramatické konzervatoři v Košicích a v místních Základních uměleckých školách. Mimo svou pedagogickou činnost se věnuje vedení dětských folklorních těles AbovčekAvovčače, se kterými pravidelně vystupuje doma i v zahraničí. Se svými žáky se také účastnila v sólové hře na koncertních turné v Mexiku a Velké Británii a světové interpretační soutěži v Llangollene. S nadsázkou se dá říci, že je součástí existence Mezinárodního festivalu cimbálů již od jeho počátků. Od roku 1997 byla jednou ze soutěžících, v pozdějších ročnících se interpretačních soutěží účastnili její žáci.

ORSOLYA SZABÓ je absolventkou hry na klavír na Akademii Fernce Liszta v Budapešti, poté vystudovala hudební estetiku a filozofii. Koncertovala v mnoha zemích světa (Itálie, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Španělsko, Švýcarsko, Kanada). Má širokou pedagogickou základnu,  vyučuje  na Lisztově akademii, v Kodályho institutu  a  několika hudebních školách. Pro svůj pedagogický talent jsou její mistrovské kurzy žádané doma i v zahraničí. B7vá často obsazována jako členka odborné poroty na domácích i mezinárodních interpretačních soutěžích. Na základě vlastních zkušeností vytvořila a zkompletovala unikátní soustavu pohybů, určenou přímo pro hudební interprety, kterou nazvala so-systém.  

PETR SPĚVÁK pochází z Velkých Bílovic a hře na cimbál se věnuje od sedmi let. Svých prvních umístění v oblastních i celostátních cimbálových soutěžích dosáhl jako student ZUŠ v Břeclavi. Ve studiu hry na cimbál dále pokračoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u paní Růženy Děcké. Během tohoto studia se několikrát zúčastnil Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí, kde se umístil na 3. místě v sólové hře (2001, 2005, 2007) a získal 1. místo v kategorii duet (2007). V roce 2008 absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a byl přijat na Akademii Ference Liszta v Budapešti k profesorce Iloně Szeverényi. Během tohoto studia byl rovněž na MFC několikrát oceněn, a to jak v sólové hře, tak i v kategorii duet. V roce 2014 se zúčastnil cimbálové soutěže ZUŠ v Budapešti, kde se jeho žáci umístili na nejvyšších příčkách. Byl tak porotou oceněn jako Učitel s nejlepším pedagogickým vedením. Několikrát spolupracoval se Státní operou v německém Stuttgartu. Pravidelně navštěvuje interpretačními kurzy a cimbálové kongresy jak v ČR, tak i v zahraničí. Spolu s manželkou Nikol Spěvákovou vedl v rámci Letních cimbálových kurzů třídu zaměřenou na interpretaci soudobé hudby a hru cimbálových duet. V září 2017 začne vyučovat hře na cimbál na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 

JIŘÍ GUŽÍK pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde na místní ZUŠ získal základy hry na cimbál, působil v cimbálových muzikách Malý Juráš a Malý Beskyd, později v Souboru písní a tanců Javořina, Frenštátském orchestru lidových muzikantů, cimbálové muzice Grajcar nebo cimbálové muzice Milana Mlčáka. Po dokončení Střední průmyslové školy elektrotechnické se od roku 2000 stal žákem profesora Dalibora Štrunce na brněnské konzervatoři. V roce 2005 získal na Mezinárodním Festivalu Cimbálu ve Valašském Meziříčí 3. místo v nejstarší kategorii, o dva roky později pak 2. místo. V době studia v Brně byl členem cimbálové muziky Šmytec a kapely Svítání. V roce 2006 nastoupil jako cimbalista ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš, se kterým se sólově představil např. v Japonsku, USA, Finsku nebo Španělsku. V současnosti je jedním z hlavních aranžérů a v pozici hudebního dramaturga vytvořil pro soubor dva komponované pořady: Příběh zbojníka a Náš svět. Souběžně s VUS Ondráš je také členem cimbálové muziky Jožky Imricha. Nejen interpretačně, ale i autorsky se podílel na množství studiových nahrávek většiny výše zmíněných souborů. Byl součástí janáčkovského projektu Čierna zem brněnského zpěváka Jiřího Miroslava Procházky, či alba Odkazy a návraty, na kterém soubor Malé hudební družení z Rousínova zpracovává staroslověnské biblické a liturgické texty s doprovodem cimbálu. Jako host se představil s brněnskou Státní filharmonií, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, Moravským komorním orchestrem, souborem Ensemble Opera Diversa, cimbálovou muzikou Friš z Ostravy nebo s valašskými folklorními soubory Soláň a Radhošť. 

 

 

PARTNEŘI FESTIVALU
valmez
valmez
valmez