LOGO CIMBALFEST 2017
ZÁHLAVÍ CIMBALFEST 2017

POROTA III. - IV. KATEGORIE

Obrázkové výsledky pre: Jan Mikušek   Související obrázek   Fotka uživatele Raduš Weishab.   Fotka uživatele Raduš Weishab.   Fotka uživatele Raduš Weishab.   Fotka uživatele Raduš Weishab.

  JAN MIKUŠEK      ANDRÁS SZALAI   VLADIMÍR HOMOLA  EMA J. GOGOVA             JIŘÍ SYCHA           RADKA WEISHÁB

 předseda poroty                                                                                                                                                 tajemnice poroty

 

JAN MIKUŠEK (předseda poroty) se narodil ve Valašském Meziříčí. Na brněnské konzervatoři studoval hru na cimbál a dirigování. V roce 1991 se stal dirigentem mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí a zároveň druhým dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u Františka Vajnara. Od roku 2000 je dirigentem komorního sboru Vox Nymburgensis. Během studia se začal věnovat také zpěvu, nejprve u Marcyna B. Sczycińského, následně u Terezie Blumové. Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů u Maria van Alteny. Věnuje se interpretaci tzv. staré hudby (např. se soubory Capella Regia Praha, Musica Florea, Ritornello, Societas Incognitorum), spolupracuje s Jiřím Stivínem a souborem Ensemble Damian (opery Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara). V mužském kvartetu Affetto svůj záběr rozšířil na hudbu soudobou a experimentální (Miloš Štědroň, Michal Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt). Jako aktivní hráč na cimbál uvedl premiéry řady skladeb pro cimbál (Trifolium Antonína Tučapského, Mazel Tow Vladimíra Wimmera, Žalmy Svatopluka Havelky, Koncert pro cimbál a orchestr Jana Meisla).

ANDRÁS SZALAI se narodil v Budapešti. Hru na cimbál studoval na Konzervatoři Bély Batóka, později na Akademii Ference Liszta v Budapešti. Své studium na akademii rozšířil také o obor kompozice. Během studií získal mnoho významných ocenění. Spolupracoval s významnými orchestry (Slovinským, Varšavským, Krakovským, Lodžským, Valencijským filharmonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem Vídeňského rádia, Národním filharmonickým orchestrem v Budapešti). Pravidelně účinkuje v hlavních koncertních sálech v Budapešti. Sehrává klíčovou roli v interpretaci děl soudobých skladatelů. Pravidelně se aktivně účastní na koncertních cyklech Festivalu soudobé hudby a Nového maďarského díla. Je členem vícero hudebních těles (Komorní orchestr UMZE, Ludium). Pedagogicky působí na Konzervatoři Sv. Štěpána a Akademii Ference Liszta. 

VLADIMÍR HOMOLA pochází z Banské Bystrice. Je absolventem Konzervatória J. L Bellu v Bankej Bystrici v oboru hra na cimbál. Poté pokračoval na Akadémii umení u docentky Viktórie Herencsár, kde svůj obor rozšířil o studium kompozice u profesora Egona Kráka. Zúčastnil se mnoha mezinárodních interpretačních soutěží, kurzů, přehlídek a festivalů, na kterých získal několik významných ocenění. Pedagogicky působil na ZUŠ ve Sliači a jako odborný asistent na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Spolupracoval se Státní operou v Banskej Bystrici a Budapešti, také s Národním divadlem v Györi a Szegede. Jako cimbalista působil v uměleckém souboru Lúčnica a v orchestru Zlaté husle. V roce 2015 založil s Radkou Weisháb cimbálové duo a v roce 2016 orchestr Dobrá muzika, který se zaměřuje na interpretaci koncertního provedení slovenského folklóru a rovněž se podílí na spolupráci s multižánrovými projekty. Je autorem několika sólových a komorních skladeb. Aktivně komponuje a aranžuje skladby pro folklórní soubory a kapely.

EMA JEDLIČKA GOGOVA pochází z Makedonie. V rodném městě Štipu vystudovala gymnázium se zaměřením bio-chemie a konzervatoř. Svá studia pokračovala na FMU ve Skopje u profesorky Stelly Slejanske a v Brně na JAMU ve třídě profesora Zdeňka Hnáta. Obě akademie absolvovala s vyznamenáním. Už během svých studií úzce spolupracovala s celosvětově významnými pianisty a pedagogy: Ikuko Endo (Japonsko), Sergej Gadžijev (Rusko), Vladimír Krpán (Chorvatsko), Anton Dikov (Bulharsko), Edith Picht Axenfeld (Německo), Norma Fischer (Anglie), Gert Höcher (Rakousko), Zdeněk Hnát, Jiří Skovajsa, Ludmila Šimková (ČR). Po ukončení studií hry na klavír absolvovala tříleté studium Anglické klasické homeopatie. Toto studijní zaměření prohloubilo její zájem o anatomickou a fyziologickou strukturu člověka, což jí umožňuje cílenější diagnostikování a odstraňování psycho-fyzických bloků a léčení bolestí rukou. Kromě pedagogické praxe se i nadále věnuje koncertní činnosti – sólově, v klavírním duu, komorně i se symfonickými orchestry z mnoha zemí Evropy. Účinkovala na významných mezinárodních festivalech a pořádala regionální přednášky v ČR. Autorsky se spolupodílela na projektu Jedinečný Bach a Intercultural Dialogue through Music. Je členem výboru EPTA (European Piano Teachers Assotiation) pro Českou republiku.

JIŘÍ SYCHA se narodil ve Zlíně. Je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Vystudoval hru na housle a také skladbu a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky absolvoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. V roce 2009 se stal dirigentem symfonického orchestru Bolech v Táboře. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu. Pravidelně působil jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica, Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble a další. Vystupuje na známých hudebních festivalech v Čechách a na Moravě, vícekrát natáčel pro Český rozhlas a CD produkce klasické či folklórní hudby. Spolupracoval s řadou zajímavých hudebníků (Z. Lapčíková, I. Bittová, I. Ženatý, M. Štryncl, F. Dvořák, E. Nisini, A. Steck).

RADKA WEISHÁB (tajemnice poroty) pochází z Ostravy. Po absolvování cimbálových studií na konzervatoři v Kroměříži pod vedením Růženy Děcké pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením docentky Viktórie Herencsár. Absolvovala četné mezinárodní interpretační, vzdělávací kurzy, rozličné kongresy, soutěže a přehlídky. Aktivně reprezentuje cimbál jako sólový nástroj doma i v zahraničí. Spolupracuje s komorním orchestrem Musica figuralis, Kysuckým komorným orchestrom, folklórním souborem Kysučan a od roku 2015 tvoří cimbálové duo s Vladimírem Homolou. V současné době vyučuje na Konzervatoři v Žilině a na ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. Je také jedním z lektorů na Letních cimbálových kurzech v České republice, aktivně se podílí na organizaci Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí a na Světovém kongresu cimbalistů v Banské Bystrici. V rámci svého vzdělání v současné době pokračuje v postgraduálním studiu v oblasti vědy, umění, koncertní a umělecké činnosti pod vedením školitelky Viktórie Herencsár v Banskej Bystrici. Aktuálně se zaměřuje na maximální specializaci v rámci literatury nejvýraznějších interpretačních epoch pro sólový cimbál a na literaturu pro nejrůznější komorní seskupení. 

PARTNEŘI FESTIVALU
valmez
valmez
valmez